Camaat dating

Məsudi və ibn Xordadbeh şimal-şərqdəki Muğan düzünü Azərbaycana aid edir, ancaq başqa coğrafiyaşünaslar isə bu ərazini Azərbaycana daxil etmirdilər.

XIX əsrdə Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə daxil olmasıyla burada yaşayan insanlar Rusiya mədəniyyəti ilə və onun vasitəsilə də dünya mədəniyyəti ilə tanış olurlar.

"Azərbaycan" toponimi parf və ya orta dövr fars dilində Atropatena adlı qədim dövlətin adı olan Aturpatakandan əmələ gəlmişdir.

Ədəbiyyat • Memarlıq • Musiqi • Teatr • Rəqs • Geyim • Xalçaçılıq • Təsviri sənət • Folklor • Xalq oyunları • Təhsil • Kino • Kulinariya • Çay mədəniyyəti • Toy • İdman • Din • Turizm • Xüsusi günlər • Rəmzlər Azərbaycan mədəniyyəti — Azərbaycanda yaşayan xalqların və tarixən mövcud olmuş dövlətlərin mədəniyyəti.

Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına tarixən regionda baş verən siyasi və hərbi hadisələr və Azərbaycanın Şərqlə Qərbi birləşdirən ərazidə yerləşməsi təsir edib.

Makedoniyalı İsgəndərin işğalından sonra Əhəmənilər imperiyasının Midiya satrapı Atropatın öz çarlığının əsasını qoyduğu Midiyanın şimalı Atropatena adlandırılmışdır.

Orta əsrlərdə Azərbaycan deyiləndə Atropatena çarlığının yerləşdiyi, Araz çayından cənuba doğru Urmiya gölü ətrafındakı ərazi nəzərdə tutulurdu.

XIV-XV əsrlərdə Azərbaycanda yaşıyan əsas xalqın — Azərbaycan türk etnosunun formalaşmasıyla Azərbaycan mədəniyyəti inkişaf edir.

Stabil mərkəzləri olmayan bu mədəniyyəti bəzi dövrlərdə Osmanlı mədəniyyətindən fərqləndirmək çətindir.

terrem43.ru

60 Comments

 1. Pingback:

 2. eric   •  

  For example, to ask someone a question you may want to use this format to do it and to talk to others the same way: Person's name: Your question Most of the time you will get someone's attention this way.

 3. eric   •  

  @font-face{font-family:'q-icons';src:url(//quoracdn.net/-fonts.q-icons.q-icons.eoteaabd749c1c44922.eot);src:url(//quoracdn.net/-fonts.q-icons.q-icons.woff2101cc98410fd63e6.woff2) format('woff2'),url(//quoracdn.net/-fonts.q-icons.q-icons.woffb4d3c3ece4532bec.woff) format('woff'),url(//quoracdn.net/-fonts.q-icons.q-icons.ttf377170866a906859.ttf) format('truetype'),url(//quoracdn.net/-fonts.q-icons.q-icons.svg3014a7e5d1294672.svg) format('svg');font-weight:normal;font-style:normal}@font-face{font-family:'q_serif';src:url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_regular.eot724740ce9faa6d02.eot);src:url('/static/fonts/q_serif/q_serif_regular.eot? #iefix') format('embedded-opentype'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_regular.woff2b660b09e916538fa.woff2) format('woff2'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_regular.wofff5de2fe1e48d7cb1.woff) format('woff'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_regular.ttfde71fa0eaacf4d6e.ttf) format('truetype');font-weight:400;font-style:normal}@font-face{font-family:'q_serif';src:url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_regular_italic.eot0e70722bfd809f9d.eot);src:url('/static/fonts/q_serif/q_serif_regular_italic.eot? #iefix') format('embedded-opentype'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_regular_italic.woff29d63924c2b6a1fd2.woff2) format('woff2'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_regular_italic.woffe50f53817c85b798.woff) format('woff'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_regular_italic.ttf445671494147f641.ttf) format('truetype');font-weight:400;font-style:italic}@font-face{font-family:'q_serif';src:url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_semibold.eota20bcd991fb37590.eot);src:url('/static/fonts/q_serif/q_serif_semibold.eot? #iefix') format('embedded-opentype'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_semibold.woff263b31550416a2510.woff2) format('woff2'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_semibold.woff9c8b77aa17742fc1.woff) format('woff'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_semibold.ttfe3295a33efa03b40.ttf) format('truetype');font-weight:bold;font-style:normal}@font-face{font-family:'q_serif';src:url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_semibold_italic.eotb4747289576685fb.eot);src:url('/static/fonts/q_serif/q_serif_semibold_italic.eot? #iefix') format('embedded-opentype'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_semibold_italic.woff2f553fc885641825f.woff2) format('woff2'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_semibold_italic.woffceaf44b10a2d416a.woff) format('woff'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_serif.q_serif_semibold_italic.ttfd15567dd8175ed85.ttf) format('truetype');font-weight:bold;font-style:italic}@font-face{font-family:'q_sans';src:url(//quoracdn.net/-fonts.q_sans.q_sans_regular.eotc0c3eea9179978ff.eot);src:url('/static/fonts/q_sans/q_sans_regular.eot? #iefix') format('embedded-opentype'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_sans.q_sans_regular.woff2052ea1356ccae2f0.woff2) format('woff2'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_sans.q_sans_regular.woff5cc5776a8852cb2c.woff) format('woff'),url(//quoracdn.net/-fonts.q_sans.q_sans_regular.ttf7214d245aa610eb3.ttf) format('truetype');font-weight:400;font-style:normal}@font-face{font-family:'q_sans';src:url(//quoracdn.net/-fonts.q_sans.q_sans_medium.eotd5a95b804e3ee936.eot);src:url('/static/fonts/q_sans/q_sans_medium.eot?

 4. eric   •  

  In fiction, Cast Speciation will usually result in the two parents fitting into a father and a mother role anyway.

 5. eric   •  

  She wont have such transgender in 2012 while stoopid housewives twitter diplomacy makes another. Time in 40 years former House Speaker Newt Gingrich enforced it castigating. Data ocean bottom seismometers and light detection and ranging or lidar to precisely map the deformation. Seattle online dating, Best FREE Seattle dating site. Find the latest business news on Wall Street, jobs and the economy, the housing market, personal finance and money investments and much more on ABC News.

 6. eric   •  

  Free sex videos at extreme tube, see porn videos & small anal holes enjoying fisting. Live Sex Cams Show - features live webcam models streaming direct to you from their homes and studios around the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>