Sakit ng dating pangulong arroyo

Bahagi umano ito ng mga hakbang para muling mapasimulan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front (NDF) na kumakatawan sa rebolusyonaryong kilusan.

bathroom-blowjob

Jose Maria Sison, punong konsultant pampulitika ng NDF, sa pamamagitan ng Skype, ipinangako ni Duterte sa kanyang dating propesor sa Lyceum of the Philippines University na si Sison na bibisitahin niya ang The Netherlands kung nasaan si Sison para pag-usapan nila ang usapang pangkapayapaan.

Sa kabila ng reputasyon niya bilang makamasang pulitiko, suportado siya ng malalaking negosyante, pulitiko at pati mga dating heneral ng militar at pulisya.

Dahil sa samu’t saring impluwensiya na nakapalibot sa kanya, hinihimok ngayon ng iba’t ibang sektor at organisasyon ng mga mamamayan si Duterte na agad na tuparin ang pangakong radikal na mga pagbabago sa sambayanan.

Hangad nila na pag-upo niya, agad na tahakin ni Duterte ang landas ng pag-angat sa kabuhayan at kilalanin ang kanilang mga karapatan—bagay ni ipinagkait sa kanila ng nakaraang mga rehimen. Corazon Aquino sa poder matapos ang pag-aalsa sa EDSA noong 1986, isa sa pinakaunang mga hakbang niya bilang pangulo ay magpalaya ng mga bilanggong pulitikal.

Sa kalagayang lumobo ang bilang ng mga bilanggong pulitikal sa bansa ngayon kasabay ng tumitinding paglabag sa mga karapatang pantao, ganito rin ang hiling ng mga grupong pangkarapatang pantao.Nauna nang sinabi ni Sison na bukas siya na tuluyang umuwi na sa Pilipinas para sa usapang pangkapayapaan.

terrem43.ru

46 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>